Najnovejše smešnice
naključnih 20 | najboljših 20 | najslabših 20

#56 +(2)- [nasal]

Sedijo sadist, mazohist, serijski morilec, nekrofil, zoofil in piroman na klopci in se dolgoeasijo do onemoglosti, ko se zoofil spomni in predlaga: Ulovimo eno maeko!
Sadist doda: Ulovimo eno macko in jo mueimo!
Serijski morilec: Ulovimo eno maeko, jo mueimo in ubijmo!
Nekrofil: Ulovimo eno maeko, jo mueimo, ubijmo in nategnemo!
Piroman: Ulovimo eno maeko, jo mueimo, ubijmo, nategnimo in za?gimo!
Vsi pogledajo mazohista in prieakujejo, kaj bo dodal. Ta dvigne pogled in reee: Mijav

#181 +(0)- [Martinchaaa]

Apparently, 1 in 5 people in the world are Chinese. And there are 5 people in my family, so it must be one of them. It's either my mum or my dad. Or my older brother Colin. Or my younger brother Ho-Chan-Chu. But I think it's Colin.

#128 +(1)- [shark]


Una signora entra in un negozio di animali, si guarda attorno, e alla fine chiede dei semi per uccelli.
Il commesso le risponde:
- Per che tipo di uccelli, signora?
- Non importa... quelli che crescono più in fretta!!!

#81 +(-2)- [shark]

- Perch? il tacchino non gioca mai a poker?
- Per paura di essere spennato come un pollo!

#19 +(4)- []

Blontna policistka je sredi dela dobila menstruacijo. Bolel jo je trebuh, vendar ni smela zapustiti patruljnega mesta. Zato je poklicala postajo, povedala kaj je in zahtevala zamenjavo.
Kolega pride ?ele po treh urah, za povrh pa ?e mrtvo pijan.
"Elovek bo?ji, kaj pa ti je? Zakaj si pijan?"
Policaj: "Ve? kako je, ko si povedala, da si dobila menstruacijo, je komandir plaeal rundo za vse, potem pa ?e pomoenik, pa vodja izmene, in nazadnje ?e trije policisti."

#88 +(1)- [shark]


Un guardiano di uno zoo ha appena ordinato un sistema televisivo a circuito chiuso per sorvegliare le azioni degli animali senza muoversi dal suo ufficio.
Ordina quindi al suo assistente di sparpagliarle in tutto lo zoo senza ovviamente farsi notare dai turisti, ma soprattutto dagli animali.
Finito il lavoro torna alla casa del guardiano.
- Bene, benissimo. Adesso potremo vedere ciò che fanno gli animali senza muoverci di un metro da qua, come se stessimo vedendo un normale programma televisivo.
L'assistente, non tanto convinto interviene:
- C'è un problema però...
Il guardiano:
- Ah si? E quale sarebbe?
- Se qualche animale provasse a scappare durante la pubblcità?

#61 +(2)- [nasal]

VEENO VPRASAJE:
Zakaj je pi?eanec preekal cesto?

UEITELJICA
Da pride na drugo stran.

PLATON
Za vi?je dobro.

ARISTOTEL
V naravi pi?eancev je, da hodijo eez cesto.

KARL MARX
To je zgodovinska neizbe?nost.

KARL MARX 2
Da pobegne pred bur?oaznim bojem srednjega razreda.

SADDAM HUSEIN
To je bilo sprovocirano dejanje upora in povsem upravieeno smo nanj spustili 50 ton bojnih strupov.

GEORGE W. BUSH
S tem teroristienim dejanjem je nazorno pokazal, da je na strani Al Kaide in njenih pomagaeev. Vse protiteroristiene sile se morajo zdru?iti proti njemu.

MARTIN LUTHER KING
Imam vizijo sveta, v katerem bodo vsi pi?eanci lahko svobodno preekali ceste, ne da bi se kdo spra?eval o njihovih motivih.

JANEZ PAVEL II.
Koraj?a velja!

MOJZES
Bog je rekel pi?eancu: "Ti bo? hodil eez cesto!"

FOX MULDER
Videli ste na lastne oei, kako je preekal cesto. Koliko pi?eancev mora ?e preekati cesto, da bi verjeli?

RICHARD NIXON
Pi?eanec ni preekal ceste. Ponavljam, pi?eanec NI preekal ceste.

NICCOL? MACCHIAVELLI
Dejstvo je, da je pi?eanec preekal cesto, in to opravieuje vsak motiv, ki ga je imel.

JERRY SEINFELD
Zakaj nekdo preeka cesto? Zakaj se konec koncev nihee ne vpra?a, kaj je pi?eanec sploh poeel tam?

SIGMUND FREUD
Samo dejstvo, da vas zanima, zakaj je pi?eanec preekal cesto, odkriva va?e spolne frustracije.

CARL WESTENDORP
To je edina pot, ki jo pi?eanec lahko naredi upo?tevaje doloebe Daytonskega sporazuma.

BILL GATES
Pravkar smo izdali nov Pi?eanec2000, ki ne bo samo preekal ceste, ampak bo le?al na va?ih podatkih in jih varoval.

OLIVER STONE
Vpra?anje ni, zakaj je pi?eanec preekal cesto, ampak kdo je preekal cesto, ko smo razpravljali o pi?eancu.

CHARLES DARWIN
To je bil naslednji logieen korak evolucije po sestopu z drevesa.

ALBERT EINSTEIN
Ali je pi?eanec preekal cesto ali pa se je cesta pomikala pod pi?eancem, je odvisno od va?ega polo?aja v koordinacijskem sistemu.

BUDDHA
Postavljanje tega vpra?anja zanika va?o lastno pi?eanejo naravo.

ERNEST HEMINGWAY
Da umre. Da de?uje. Samo.

BILL CLINTON
Jaz nisem imel nikakr?ne nemoralne zveze s tem pi?eancem.

ISAAC NEWTON
Pi?eanec, ki se nahaja v stanju mirovanja, bo ostal na enem mestu.
Pi?eanec, ki se premika v nekem koordinacijskem sistemu, bo preekal cesto.

DARTH VADER
Zato, ker se ni mogel upreti moei temne strani.

KAPITAN KIRK
Ceste. Skrajne meje. To so potniki USS Jajceprise-a. Njihova petletna misija je, da odkrijejo nove civilizacije in da pogumno gredo tja, kamor ?e nikoli noben pi?eanec ni ?el.

STALIN
Me ne zanima. Samo ujemite ga. Potrebujem jajca za omleto!

SALVADOR DALI
Riba.

RENE DESCARTES
Mislim. Torej pi?eanec obstaja.

GROUCHO MARX
Pi?eanec? Kaj je bistvo zgodbe? Jaz sem namree imel strica, ki je mislil, da je pi?eanec. Teta se je skoral loeila, vendar smo potrebovali jajca.

JULIJ CEZAR
Da pride, da vidi, da zmaga.

ADOLF HITLER
Hotel je pobegniti pred plinsko celico.

JOSIP BROZ TITO
Pa dru?e, ovo ti je rezultat na?e protiv fa?istieke narodno-oslobodilaeke borbe bratskih naroda Jugoslavije.

FRANCE PRE?EREN
Pi?ean'ci, obrodile so njive zrnje nam sladko.

RAEUNALNIK
COBOL PI?EANEC
0001-PI?EANEC-PRECKA IF NI-AVTA-NIKJER
THEN PERFORM
0010-PRECKAJ-CESTO VARYING STEPS FROM 1 BY 1 UNTIL NA-DRUGO-STRAN
ELSE GO TO 0001-PI?EANEC-PRECKA

MIRAN ALI?IE
UUUULAAALAAA kak?na drama.

#132 +(1)- [shark]


- Cosa fa una sardina con l'accappatoio?
- Si... acciuga...

#122 +(1)- [shark]


Una signora compra un pappagallo e lo tiene nella sua camera da letto. La sera la signora si spoglia e allora il pappagallo:
- Ooooh che bella donna!
La sera dopo la scena si ripete, e così per altre sere ancora. La donna infastidita dal comportamento del pappagallo gli dice:
- Stai zitto tu che sei cosi piccolo!
- Piccolo sì... ma tutto uccello!!!

#170 +(2)- [nasal]

V eni hribovski vasici bogu za hrbtom je živela mlada Micka. Nekega jutra se zbudi in med nogami zaĆØuti moĆØno Å”ĆØemenje, ki ni in ni nehalo. Po par dnevih se odpravi vpraÅ”at župnika za nasvet, kako naj se reÅ”i tega Å”ĆØemenja.

"VeŔ, to ti je muha noter zlezla in zdaj ne more ven, zato te tako srbi. Vem, kakŔna je reŔitev a ti žal ne smem pomagati ker sem župnik."

Micka žalostna zapusti cerkev. Na polju vidi soseda Poldeta, kako v potu svojega znoja okopava krompir. Pove mu vse glede muhe in ga zaprosi za pomoĆØ, Polde pa:

"Jaz bi ti že rade volje pomagal a sem žal prestar za kaj takega."

Nato pride do paŔnika, kjer je pasel krave mlad postaven pastir. Ko mu
zaupa svoj problem in ga zaprosi za pomoĆØ se pastir veselo nasmehne in ji reĆØe, naj sleĆØe obleko. Micka jo sleĆØe. ModrĆØek je kar pokal od napetih prsi,gate pa so bol odkrivale kot skrivale njeno mednožje. Potem ji pastir reĆØe, naj sleĆØe Å”e to dvoje, se uleže predenj in da noge narazen.

Micka ga brez obotavljanja uboga. Nato tudi patir sleĆØe svoje hlaĆØe pa
gate, poĆØepne pred Micko in se poserje.

"ƈe to ne bo zvabilo muhe ven, potem pa res ne vem, kako Å”e pomagat."

#34 +(2)- []

Bill Gates in Hell

Bill Gates dies and goes to hell.
Satan greets him: "Welcome Mr. Gates, we've been waiting for you. This will be your home for all eternity. You've been selfish, greedy and a big liar all your life. Now, since you've got me in a good mood, I'll be generous and give you a choice of three places in which you'll be locked up forever."

Satan takes Bill to a huge lake of fire in which millions of poor souls are tormented and tortured. He then takes him to a massive coliseum where thousands of people are chased about and devoured by starving lions.

Finally, he takes Bill to a tiny room in which there is a Beautiful young blonde with an alluring look on her face, sitting at a table on which there is a bottle of the finest wine. To Bill's delight, he sees a PC in the corner. Without hesitation, Bill says, "I'll take this option."

"Fine," says Satan, allowing Bill to enter the room. Satan locks the room after Bill. As he turns around, he bumps into Lucifer.

"That was Bill Gates!" cried Lucifer. "Why did you give him the best place of all!"

"That's what everyone thinks," snickered Satan. "The bottle has a hole in it and the girl hasn't..."

"What about the PC?"

"It's got Windows 95!" laughed Satan. "And it's missing three keys."

"Which three?"

"Control, Alt and Delete."

#28 +(3)- []

Na domaeo zabavo je bil med ostalimi gosti povabljen tudi ?upnik. Med zabavo je od?el na strani?ee in ko se je vrnil, se mu je vsa dru?eina glasno smejala. Nerodno mu je bilo, ni pa vedel, eemu se smejejo, zato je kmalu zapustil zabavo. Naslednji dan je sreeal enega od udele?encev zabave in ga vpra?al:
"Zakaj ste mi pa veeraj tako smejali?"
"Ali si na strani?eu videl sliko gole deklice?"
"Sem."
"In si videl figov list na njenem medno?ju?"
"Sem."
"No, vidi?. Ko nekdo dvigne figov list, zazvoni v gostiteljevi dnevni sobi."

#158 +(-1)- [nasal]

Mami, lahko obleĆØem mini krilo?
Ne, ne smeÅ”!
Mami, se lahko naŔminkam?
Ne, ne smeÅ”!
Mami, lahko vsaj salonarje z visoko peto obujem?
Ne, tudi tega ne smeÅ”!
Ampak, mami, saj imam že veĆØ kot 18 let.
Vem, Marko, vem..

#136 +(1)- [shark]


Un uomo entra in un bar e vede tre uomini e un cane giocare a poker.
- Accidenti, questo dev'essere un cane davvero intelligente per poter giocare con voi a carte!!!
Uno dei giocatori commenta:
- Non tanto... ogni volta che gli capita una buona mano comincia a scodinzolare...

#109 +(-1)- [shark]


Un animalista critica con rabbia una passante:
- Lei, signora, non sa quanti animali hanno dovuto uccidere per fare la pelliccia che indossa...
E la signora, con tono ancora più arrogante:
- Lei, giovanotto, non sa quanti animali mi son dovuta fare io per comprarmela!!!

#22 +(3)- [nasal]

An Arab at the airport:

- Name?
- Abdul al-Rhazib.
- Sex?
- Three to five times a week.
- No, no? I mean male or female?
- Male, female, sometimes camel.
- Holy cow!
- Yes, cow, sheep, animals in general.
- But isn?t that hostile?
- Horse style, doggy style, any style!
- Oh dear!
- No, no! Deer run too fast !

#169 +(-1)- [nasal]

One day Jane met Tarzan in the jungle. She was very attracted to him and, during her questions about his life, she asked him how he managed for sex. "What's that?" he asked. She explained to him what sex was, and he said, "Oh,Tarzan use hole in trunk of tree."
Horrified, she said, "Tarzan you have that all wrong! I will show you how to do it properly." She took off her clothes, lay down on the ground, and spread her legs wide. "Here," she said, pointing, "You must put it in here."
Tarzan removed his loincloth, stepped closer and then gave her an almighty kick in the crotch. Jane rolled around in agony. Eventually she managed to gasp, "Why the hell did you do that?"

"Tarzan check for bees!"

#76 +(1)- [shark]

what.....

#6 +(-6)- [nasal]

Mister Bungle says:
vazno da so srecke dobre :D
Power Ranger?says:
ja stari
Power Ranger?says:
ampak sumim da uni tisoeak
Power Ranger?says:
je neki skrit mona
Mister Bungle says:
:D
Power Ranger says:
pizda bom jutri dodal 10 eukou pesmi

#49 +(1)- [nasal]

Vpra?ajo ?tajerca, kaj bi naredil, ee bi zvedel, da bo jutri konec sveta.
Pa reee ?tajerc: "?el bi na Dolenjsko, ker tam so 10 let za nami..."

na vrh