Najnovejše smešnice
nakljuènih 20 | najboljših 20 | najslabših 20

#71 +(-2)- [teslo]

Whose linea

Sex hoedown

Livin' in the country, there's really not much to do,
I love to grab anything, and have a real good screw,
I guess it's really bad, I guess it's kinda sad,
But my girlfriend looks at me and says, "Hey, you're not baaaad"!

Pretty funny! Ha ha ahhahahahahahahahaha ja

#63 +(5)- [nasal]

Uradno glasilo advokatov iz Masacusetsa (Massachusetts Bar
AssociattionLawyers Journal ), je objavilo dvajset avtentienih vpra?anj
postavljenih prieam med raznimi sodnimi razpravami. Kaj so spra?evali
ameri?ki odvetniki:

1. "Povejte nam doktor, je res, da ko elovek umre v spanju, se tega ne zave do jutra?"

2. "Va? najmlaj?i sin, dvajsetletnik, koliko je star?"

3. "Ste bili prisotni, ko so vas fotografirali?"

4. "Ste bili sami ali ni bilo nikogar?"

5. "Ste vi ali va? mlaj?i brat padli v vojni?"

6. "Ali vas je ubil?"

7. "Koliko sta bili vozili oddaljeni med sabo v trenutku treenja?"

8. "Bili ste tam dokler niste od?li, je tako?"

9. "Kolikokrat ste izvr?ili samomor?"

10. "Torej otrok je bil spoeet 8. avgusta?"
"Da."
"In kaj ste vi poeeli v tem trenutku?"

11. "Ona ima tri otroke, ali ne?"
"Da."
"Koliko je fantov?"
"Nobeden."
"A deklic?"

12. "Pravite da stopnice vodijo dol v klet?
"Da."
"Ali se je mo?no po teh stopnicah povzpeti tudi navzgor?"

13. "Kako se je koneal vas prvi zakon?"
"S smrtjo."
"Eigavo smrtjo?"

14. "Kako bi opisali to osebo?"
"Bila je srednje rasti, z brado."
"Je bil to mo?ki ali ?enska?"

15. "Doktor koliko obdukcij ste opravili na mrlieih?"
"Vse obdukcije opravljam na mrtvih."

16. "Se spomnite koliko je bila ura, ko ste pregledali telo?"
"Autopsija se je zaeela okoli pol devetih zjutraj."
"A gospodin Dennington je bil v tem easu mrtev?"
"Ne, sedel je na obdukcijski mizi in se eudil zakaj je potrebna obdukcija."

17. "Ste kvalificirani da dajete vzorce urina?"
"Kvalificiran sam ?e od mladih nog."

18. "Doktor, preden ste prieeli z obdukcijo, ste preverili puls?"
"Ne."
"Ste preverili krvni pritisk?"
"Ne."
"Ali ste preverili dihanje?"
"Ne."
"Torej je mo?no, da je bil pacient se ?iv, ko ste zaeeli obdukcijo?"
"Ni mo?no."
"Kako ste lahko tako preprieani doktor?"
"Zato ker so bili njegovi mo?gani v posodi s formalinom na moji mizi."
"Ali ni mogoce, da je pacient poleg tega vseeno bil ?iv?"
"Mogoce da je ?iv, in se se danes nekje bavi z advokaturo."

#178 +(0)- [Dora]

Šestnajstletnica gre prviè sama na zabavo. Ker je prijetna na pogled jo skrbi, kaj naj stori, ko jo bodo fantje osvajali. Vpraša mamo in ta ji svetuje, da ko se bo kateri od fantov preveè spozabil naj ga vpraša: "Kakšno ime bova dala najinemu otroku?", to ga bo zagotovo odgnalo. Na zabavi je kmalu plesala s fantom, ki se je hitro spozabil. Dekle mu zastavi vprašanje: "In kako bo ime najinemu otroku?", fant si izmisli izgovor in izgine. Kasneje se zgodba ponovi. Tudi naslednji fant se ustraši in izgine. Malo kasneje jo prijeten mladeniè povabi na sprehod. Po nekaj minutah sprehoda se tudi ta spozabi in jo poljubi, zato ga vpraša: "Kako bova imenovala najinega otroka?", a on se ne da motiti in jo poèasi slaèi. "Kako bo ime najinemu otroku?" ga ponovno vpraša. On pa kar nadaljuje in z nje sleèe še zadnje cunjice. "Kako bo ime najinemu otroku?!" vztraja ona, a žal je bilo že prepozno, fant sname napolnjen kondom, ga z vozlom zaveže in reèe: "Èe pride ven iz tega, bo David Copperfield!"

#99 +(1)- [shark]


Un tale entra in un bar con la sua mascotte, una graziosa scimmietta. Mentre beve il suo caff?, la scimmietta inizia a saltare per tutto il bar, prende alcune olive sul bancone e se le mangia, poi fa lo stesso con le arachidi, poi si dirige verso il biliardo, prende la palla numero 8 e la ingoia.
Il padrone del bar, stupefatto, si rivolge al cliente:
- Ha visto cosa ha fatto la sua scimmietta?
- No, cosa?
- Ha ingoiato la palla numero 8 del mio biliardo!!!
- Oh, non mi sorprende. E' molto dispettosa e mangia tutto quello che trova. Non si preoccupi, le pago la boccia e tutto il resto che la scimmietta ha mangiato.
Così fa e se ne va, con la scimmietta in spalla. Due settimane dopo, lo stesso cliente si ripresenta nello stesso bar. Ordina un caffè e la scimmietta inizia ancora una volta a saltare per tutto il locale finch? non trova una ciliegia sul bancone.
La guarda incuriosita, la prende, se la infila nel sedere, poi la toglie e se la mangia.
Il barista stralunato si rivolge al cliente:
- E ora, ha visto cos'ha combinato la sua scimmietta?
- No, cosa?
- Si è infilata una ciliegia nel sedere, l'ha tolta e se l'è mangiata!!!
- Oh, è normale. Continua sempre a mangiare di tutto. Però dopo aver ingoiato quella palla numero otto, adesso prima prende le misure...

#159 +(1)- [nasal]

V zaporu sta bila narkoman in gobavec.Narkoman sedi in kadi travo, gobavec
pa se, ves nervozen, praska.

Od silnega praskanja mu odpade roka in jo vrže skozi okno.

Mine nekaj èasa, gobavca zasrbi druga roka in se priène drgniti ob zid.

Odpade mu tudi druga roka, pa jo zagrabi z zobmi in vrže skozi okno.

Narkoman opazuje dogajanje, mota joint in flegmatièno spremlja dogajanje.

Gobavca priène srbeti noga, se priène drgniti ob zid in mu noga odpade.
Zagrabi jo z zobmi, se nekako privleèe do okenca in jo vrže skozi rešetke.

Narkoman, že ves nakajen, reèe:

- "O, jebem ti, še malo pa boš zunaj" !!!

#114 +(1)- [shark]


- Cosa fai se un barboncino si attacca alla tua gamba?
- Lo mandi via.
- E cosa fai se un Pitbull si attacca alla tua gamba?
- Simuli un orgasmo...

#91 +(-1)- [shark]


Un allevatore padano chiama il veterinario per l'inseminazione artificiale della sua vacca. Quando arriva il veterinario, a casa c'è solo la nonna.
- Buongiorno! - dice - Sono il veterìnario.
La nonna risponde:
- Ah, già... mi pare che lei sia venuto per l'inseminazione della vacca...
- Sì.
La nonna distrattamente:
- Bene. Quella è la vacca... e quello è il chiodo dove può appendere i pantaloni.

#102 +(-1)- [shark]


Un ateo stava facendo una passeggiata nella foresta.
- Che alberi maestosi! Che fiumi impetuosi! Che begli animali! - si ripeteva.
Mentre camminava lungo il fiume sentì un movimento tra i cespugli dietro di s?. Si voltò per dare un'occhiata e vide un orso di 3 metri che lo caricava.
Si mise a correre più velocemente che poteva su per il sentiero.
Guardò sopra la sua spalla e vide che l'orso si avvicinava sempre più. Guardò ancora e vide che l'orso era sempre più vicino. Il suo cuore pompava freneticamente e cercava di correre ancora più veloce.
Inciampò e cadde a terra.
Rotolò per cercare di tirarsi su ma vide che l'orso era proprio sopra di lui, avendolo raggiunto con la sua zampa sinistra e alzando la destra per colpirlo. In quel istante l'ateo gridò:
- Mio Dio!
Il tempo si fermò. L'orso si congelò. La foresta era silenziosa.
Mentre una luce abbagliante brillava sull'uomo, una voce venne fuori dal cielo:
- Hai negato la mia esistenza per tutti questi anni, insegnato ad altri che non esisto e addirittura attribuito il creato ad un incidente cosmico. Ti aspetti che ti aiuti in questa circostanza? Devo considerarti un credente?
L'ateo guardo diritto verso la luce:
- Sarebbe ipocrita da parte mia chiederti all'improvviso di considerarmi credente ora, ma forse puoi rendere credente l'ORSO?
- Molto bene! - rispose la voce.
La luce se ne andò. I suoni della foresta ricominciarono. L'orso abbassò la sua zampa destra, accostò insieme entrambe le zampe, abbassò il capo e disse:
- Signore, benedici questo cibo che sto per ricevere e per il quale sono molto grato.

#96 +(0)- [shark]


Un millepiedi ad un altro:
- Come va tuo figlio a scuola?
- Mah... mi sembra che la pigli un po' sottogamba, sottogamba, sottogamba, sottogamba...

#17 +(5)- [nasal]

V vagonu sedijo Ameriean, Kitajec, Slovenec in Bosanec.
Naenkrat vstane Kitajec in vr?e skozi okno ko?aro ri?a.
Ameriean ga zaeudeno pogleda in vpra?a:
"Zakaj si vrgel ri? skozi okno, ali ga ni ?koda ..."
"Ah, na Kitajskem imamo ri?a kot peska." odgovori Kitajec.
Malo kasneje vstane Americen in skozi okno vr?e ?op dolarjev. Slovenec se prestra?i in ga vpra?a:
"Zakaj si pa vrgel dolarje skozi okno?"
"Ah, v Ameriki imamo dolarjev kot v pravljici!" pravi Ameriean.


Vsi ?tirje ?e naprej sedijo in se vozijo na vlaku, ko Slovenec pogleda Bosanca, Bosanec pa hitro reee:
"Nemoj slueajno da ti padne na pamet..."

#139 +(1)- [shark]


C'è un'oca che entra in un negozio e chiede:
- Avete del lucidante per le penne?
E il commesso:
- No, mi dispiace...
E lei continua:
- Avete del lucidante per le penne?
- Le ho detto di no!!!
- Avete del lucidante per le penne?
- Non me lo chieda più!
- Si, ma avete il lucidante per le penne?
- Se me lo chiede un'altra volta le stacco la testa con un'accetta!
- Avete un'accetta, per caso?
Ed il commesso, esasperato:
- NO!!!!
- Allora, avete del lucidante per le penne???

#93 +(-1)- [shark]


- Come si chiama il maschio della pecora?
- Pastore...

#164 +(1)- [nasal]

This guy walks into a bar on the top of a very tall building. He sits down, orders a huge beer, chugs it, walks over to the window, and jumps out. Five minutes later, the guy walks into the bar again, orders another huge beer, chugs it, walks over to the window, and jumps out again. Five minutes later, he re-appears and repeats the whole thing.

About half an hour later, another guy at the bar stops the first guy and says, "hey, how the hell are you doing that?!"

The first guy responds, "oh, it's really simple physics. When you chug the beer, it makes you all warm inside and since warm air rises, if you just hold your breath you become lighter than air and float down to the sidewalk."

"WOW!" exclaims the second man, "I gotta try that!" So he orders a huge beer, chugs it, goes over to the window, jumps out, and splats on the sidewalk below.

The bartender looks over to the first man and says, "Superman, you're an asshole when you're drunk."

#50 +(0)- [nasal]

"Ali ve? kaj se zgodi, ee se najbolj neumen Gorenjec preseli na ?tajersko?"
"Na Gorenjskem se dvigne inteligeneni nivo."
"Ja, pa na ?tajerskem tudi."

#2 +(5)- [nasal]

Anja (?????Power Ranger????) says:
nemorem tolko u ?olo hodit
Anja (?????Power Ranger????) says:
sej nimam easa
Anja (?????Power Ranger????) says:
kdo bo pa besedila dodajal
Anja (?????Power Ranger????) says:
;P

#155 +(0)- [tazmania]

Un giorno Re Artù rientrando al castello, mentre cavalcava nel bosco, notò una grande scrittagialla fatta sul manto nevoso.Con suo sommo stupore lesse

“Amo Ginevra“.

Su tutte le furie chiamò Mago Merlino perché facesse indagini per sapere chi fosse l’insolente che aveva scritto simile frase.

Due giorni dopo Merlino chiede udienza al Re e con molto imbarazzo:
- Maestà due notizie, una peggio dell’altra. Ho fatto le dovute analisi ed indagini. Come Sua Maestà sospettava la scritta è stata fatta con l’urina e per di più con l’urina di Ser Lancillotto.
- E la seconda? - tuonò Re Artù, molto contrariato
- La seconda notizia, Maestà… è che la calligrafia corrisponde a quella di Ginevra!!!

#98 +(0)- [shark]


- Sapete dove vanno a studiare i granchi?
- Sui banchi di sabbia!

#87 +(1)- [shark]


Un tipo racconta ad un amico:
- Avevo un cane ferocissimo. Così l'ho mandato ad un istituto di rieducazione.
- E gli è servito?
- Si che gli è servito. Adesso prima di mordere qualcuno si mette il tovagliolo!

#8 +(1)- [nasal]

Mister Bungle says:
morem na zurki nardit
Mister Bungle says:
da nekoga banam
Mister Bungle says:
iz sreck
Mister Bungle says:
:D
Power RangerRambario says:
kako
Mister Bungle says:
tako
Mister Bungle says:
da ce bos mel nick RAMBARIO
Mister Bungle says:
ti bo reklo
Mister Bungle says:
dej stari
Mister Bungle says:
bankrot
Mister Bungle says:
:D
Power RangerRambario says:
in pridem do tebe domou in ti bo napisalo glavarot

#181 +(0)- [Martinchaaa]

Apparently, 1 in 5 people in the world are Chinese. And there are 5 people in my family, so it must be one of them. It's either my mum or my dad. Or my older brother Colin. Or my younger brother Ho-Chan-Chu. But I think it's Colin.

na vrh