Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin/storitev zurka.us

POMEMBNO OPOZORILO: Klik na povezavo “včlani se” potrjuje, da se
strinjate z vsemi določbami spodaj navedenih splošnih pogojev uporabe 
ter da se zavezujete k njihovemu spoštovanju. Vsakič,
ko se prijavite v storitev zurka.us, potrjujete, da se strinjate
z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe.
V kolikor se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitve ni dovoljena 
in se ne smete registrirati ali prijaviti.


1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina Splošnih pogojev o uporabi storitve zurka.us se nanaša
na pogoje uporabe podatkov in
storitev na spletnih straneh zurka.us ter predstavlja
pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki
oz. člani storitve zurka.us.


2. DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik storitve zurka.us je Projekt Žurka, Obala 47, 6320 Portorož, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik).
Prav tako je Projekt Žurka lastnik spletne strani zurka.us.

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo
uporabniki ali ponudnik.

Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja
storitev zurka.us oz. obišče spletne
strani zurka.us (v nadaljevanju uporabnik).

Član storitve zurka.us je vsak uporabnik, ki se uspešno
prijavi/registrira. 

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo
storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter
drugimi navodili ponudnika.


3. AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na
zurka.us, Projektu Žurka dovoljuje javno
priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so
v lasti Projekta Žurka in dovoljuje, da si katerakola
tretja oseba na zurka.us vsebine ogleda in pretoči na
svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljno
razpolaganje tretjih oseb z vsebinami, Projekt Žurka, ni odgovoren,
niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v
zvezi z nadaljno uporabo ne odgovarja.               


4. PREDMET STORITVE

Storitev je namenjena komunikaciji med uporabniki z namenom 
spoznavanja novih prijateljev in druženja z drugimi člani storitve. 
Uporabnikom omogoča pregled profilov vseh članov, članom pa 
tudi nalaganje in ogled fotogalerij, videogalerij, pošiljanje kratkih 
sporočil (golobov, drezljajev), elektronske pošte (žmail) ter komentiranja 
profilov drugih članov.

Storitev omogoča hitro iskanje med člani storitve, kriterije iskanja pa
 si izberete po željah.
 
Uporabniku ni potrebno razkriti svoje identitete, razen če se sam ne
odloči drugače.

Uporaba storitve je na lastno odgovornost.

Člani storitve so osebno odgovorni za mnenja, izjave, podatke in vsebine, 
posredovane preko storitve zurka.us.

Z oddajo gradiva v okviru storitve dajete Projekt Žurka,
proti lastni pravici do uporabe storitve, pravico do neizključne in
časovno neomejene uporabe posredovanega gradiva, vključno s pravico
reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanje, javnega
prikazovanja in predvajanja le-tega gradiva delno ali v celoti, po
presoji Projekt Žurka

Z oddajo gradiva jamčite, da je le-to v celoti brez kakršnihkoli
pravnih napak ter da gradiva, ki je zaščiteno s pravicami
intelektualne lastnine ne boste uporabljali v okviru storitve, ne da
bi prej pridobili ustrezno soglasje nosilcev pravic.

Projekt Žurka, ni odgovoren za pravne napake na gradivu, ki ga je
v dobri veri prejel od uporabnikov.


5. DOSTOPNOST STORITVE

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu.
Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do
spletnih strani zurka.us zaradi tehničnih razlogov
vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z
vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev
dostopa do zurka.us.

Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih
ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih
motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje...) ter višje sile.


6. NAČIN DOSTOPA

Način dostopa do vsebin je tak, kot je določen v navodilih
na spletni strani zurka.us. Morebitne spremembe v načinu
dostopa in uporabi servisa bo ponudnik vsebin sproti objavljal na
spletnih straneh zurka.us.

Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim
obvestilom prekine članstvo v zurka.us.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 7.3. členu
splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do vsebin
zurka.us na posamezno geslo.


7. POGOJI UPORABE

7.1. STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo spletnih vsebin zurka.us ni starostnih omejitev.

Članstvo v zurka.us je namenjeno vaši lastni uporabi.
Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno
odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v
primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz.
kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako
ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene.

Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena,
ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih
znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo. V teh 
primerih lahko ponudnik po predhodnem opozorilu tudi spremeni 
uporabniško ime, pri tem pa upošteva želje uporabnika, ki ne 
nasprotujejo tem splošnim pogojem.


7.2. NAČIN UPORABE STORITVE

Strinjate se, da boste storitev uporabljali pod sledečimi pogoji:

a.Uporabnik je osebno odgovoren za vsebine oziroma podatke
posredovane, objavljene ali prikazane na spletni strani zurka.us oziroma
drugim članom.

b.V uporabniški profil je prepovedano na kakršenkoli način, vključno s
slikovnim gradivom, vključevati kontaktne in identifikacijske oznake
uporabnikov, kot so na primer telefonske številke, identifikacijska
imena za komunikacijske programe (npr. ICQ, MSN Messenger, ipd.),
fizični oziroma elektronski naslovi, polna osebna imena oziroma
podobno. Projekt Žurka, si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustrezno
spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s to
določbo.

c.Uporabnikom v okviru storitve ni dovoljeno pošiljanje, predajanje,
nalaganje, povezovanje na ali nakazovanje klevetnih, obscenih,
bogokletnih, spolno napadalnih ali nasilnih, grozilnih,
vznemirjajočih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače spornih
vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali skrunijo pravice drugih ali
tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne
lastnine, osebnostnimi pravicami, pravico do zasebnosti in javne
objave. Skladno s tem si Projekt Žurka, pridržuje pravico, da tovrstne
vsebine ustrezno prilagodi ali odstrani.

Uporabnikom je prepovedano pošiljanje verižnih pisem in vsiljene e-pošte
drugim uporabnikom, oziroma kakršnokoli obremenjevanje le-teh s
podobnimi vsebinami. Obvestilo o kršitvi te določbe je lahko razvezni
razlog članskega razmerja.

e.Uporabnik ne sme uporabljati storitve za distribucijo kakršnihkoli
računalniških virusov ali trojanskih konjev ali narediti karkoli kar
bi lahko ogrozilo ali povzročilo škodo storitvi, Projekt Žurka, ali uporabnikom storitve.

f.Uporabnik bo vse podatke in informacije pridobljene v okviru
storitve obravnaval kot zasebne in zaupne ter jih ne bo posredoval
nikomur brez dovoljenja osebe, ki jih mu/ji je posredovala.

g.Uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim
pravnim redom Republike Slovenije, temi splošnimi pogoji ter navodili 
za uporabo, objavljenimi na spletnih straneh zurka.us.

7.3. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

- storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja
katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno
zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
- v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega,
poniževalnega ali žaljivega načina izračanja,
- ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
- storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli
druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
- ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v
lasti druge pravne ali fizične osebe,
- ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih
podatkov drugih uporabnikov,
- ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje
nestrinjanje s komunikacijo,
- ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali
delov vsebine spletne strani zurka.us,
- ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali
česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej
storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi,
ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.


8. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke
uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja
storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.

S sprejemom Pogojev in uporabo storitve se strinjate, da Projekt Žurka ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki jih
prenašate preko Interneta ali elektronske pošte, ter se strinjate, da
nas ne boste smatrali za kakorkoli odgovorne v povezavi z uporabo vseh
tovrstnih informacij s strani tretjih oseb. Obstaja možnost, da drugi
člani ali uporabniki storitve, vključno z neregistriranimi uporabniki,
pošljejo, navežejo ali predajo storitvi oziroma drugim uporabnikom
napadalno ali obsceno gradivo in da boste takšnemu gradivu
izpostavljeni. Prav tako je možno, da lahko drugi zlorabijo vaše
osebne podatke preko uporabe storitve ter da jih lahko uporabijo za
vznemirjanje ali ogrožanje.

S sprejemom sporazuma se strinjate, da Projekt Žurka ni odgovoren
za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošljete vi sami.

S sprejemom tega sporazuma se strinjate, da Projekt Žurka ne
prevzema nobene odgovornosti za vsebino ali pravne oziroma stvarne
napake sporočil, ki jih pošiljate ali prejmete v okviru te storitve.
Istočasno se strinjate, da ne boste Projekt Žurka, smatrali za
odgovornega za katerekoli vsebine, ki jih v okviru te storitve prejmete.

Projekt Žurka, ni odgovoren za posledice tovrstnega gradiva,
niti za nobeno uporabo ali zlorabo osebnih informacij, ki ste jih
pripravljeni razkriti v okviru storitve. Vsak uporabnik je sam
odgovoren za vse informacije, ki jih posreduje v okviru storitve.
Prosimo vas, da zato pazljivo izbirate podatke, ki jih pošljete na
zurka.us ali predajate drugim uporabnikom.


9. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:
1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100%
zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti,
ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti;
2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno
delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja
uporabnika;
3. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik;
4. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno
povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 512 Kbps,
priporočljiva pa najmanj 1 Mbps;
5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru
izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali
drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje
storitev;
6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih
straneh zurka.us, katere avtorji so uporabniki servisa;
7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko
neprimerna sporočila, fotogalerije in videogalerije.


10. REKLAMACIJE

Uporabnikom je na spletni strani zurka.us zagotovljena tehnična podpora in pomoč na uporabniškem profilu ”urednica” ali na zurka.us/urednica.
Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z
uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo
RS.

Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične
in/ali vsebinske reklamacije.

Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil
uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi
nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki
je dolžan napako odpraviti.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih
bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje
ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

11. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje
ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnih strani.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom,
ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje gelso
in/ali uporabniško ime.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali
ponudniku poti kakršnokoli škodo, za njo v celoti moralno, materialno
ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih
uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov
info@zurka.us ali pisno na naslov Projekt Žurka, Obala 47, 6320 Portorož, Slovenija, s pripisom žurka.us.


12. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGOJEV

Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin
se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe
na primeren način o tem obvestil uporabnike.

Ta verzija pogojev ima zaporedno številko 1.0 in velja od 1.1.2008.
na vrh