nasal › Neprijetna resnica o vodi iz plastenke

Ponedeljek, 31. Avgust 2009 | Komentirano: 1 krat.
Vse vrste vode morajo ustrezati pravilniku o vodi
31. avgust 2009 ob 10:04
Ljubljana - MMC RTV SLO

Èeprav v Sloveniji voda iz pipe velja za visokokakovostno, pa vse veĂš ljudi kupuje ustekleniĂšeno vodo, ne da bi se zavedali, kako s tem onesnažujejo okolje.

Ustanova Umanotera (Slovenska fundacija za trajnostni razvoj) je julija skupaj z družbo Tam-Tam zaĂšela posebno kampanjo ozavešĂšanja o negativnih vplivih pitja ustekleniĂšene vode na okolje. Na plakatih, ki jih je mogoĂše videti po vsej Sloveniji, z besedami dr. LuĂške Kajfež Bogataj tako med drugim opozarjajo, koliko pitne vode porabimo, Ăše spijemo eno steklenico ustekleniĂšene.

Kot pojasnjuje Kajfež Bogatajeva, za en liter ustekleniĂšene vode proizvajalci med delovnim procesom porabijo približno tri litre vode, "ki bolj ali manj onesnažena konĂša kot odpadna voda".

Kot je razvidno s plakata Umanotere, kubiĂšni meter pitne vode iz vodovoda v Sloveniji stane povpreĂšno 1,24 evra. Kozarec vode (2 dl) nas tako stane 0,00025 evra oz. 0,025 centa. Za kubiĂšni meter ustekleniĂšene vode pa moramo odšteti v povpreĂšju kar 280 evrov, oz. Ăše to preraĂšunamo na dva decilitra, 0,056 evra (5,6 centov). UstekleniĂšena voda je tako v Sloveniji kar 225-krat dražja od tiste iz pipe, v svetu pa je razlika še veĂšja - kot navaja Kajfež Bogatajeva, je ustekleniĂšena voda v povpreĂšju kar od 240- do 10.000-krat dražja od pitne vode iz vodovoda.

Kakovost obeh vrst vode mora biti enaka
Kajfež Bogatajeva še piše, da smo "Slovenci za trendovsko vodo pripravljeni plaĂšati tudi do tisoĂškrat veĂš, Ăšeprav zanjo velja enak pravilnik o kakovosti vode kot za vodo iz pipe". "Pravilnik je dober in usklajen z evropskimi smernicami, drastiĂšno pa je zaostril koncentracijo nekaterih škodljivih snovi, npr. pesticidov," še razlaga redna profesorica in predstojnica katedre za agrometeorologijo na biotehniški fakulteti v Ljubljani. Po besedah klimatologinje je voda, ki priteĂše skozi pipo, sveža in bogata s kisikom, "pri vodi iz plastenke pa lahko gre za postano vodo".

Neverjetna odkritja neverjetno Ăšistih izvirov
"Nekateri proizvajalci pijaĂš imajo res sreĂšo, saj so na svojih dvorišĂših sredi mest "odkrili" najbolj kakovostne vodne vire in postavili donosne polnilnice. Le pešĂšica med njimi prodaja pravo izvirsko vodo z boljšo kakovostjo pri izviru," piše Kajfež Bogatajeva, ob tem pa opozarja še na en vidik onesnaževanja z vodo iz plastenk: "Neprijetna resnica je, da s pitjem vode iz plastenk po nepotrebnem ustvarjamo odpadke in obremenjujemo naše okolje."

Še najbolj pa okolje onesnažujejo steklenice iz polietilentereftalata (PET-embalaža), v katero je "zapakirana" voda. Za izdelavo tipiĂšne enolitrske plastenke, zamaška in preostalega pakiranja porabimo približno 3,4 megadžulov energije. "SodĂšek nafte hrani v sebi okoli 6.000 megadžulov energije, kar pomeni, da iz enega sodĂška nafte naredijo okrog 1.760 enolitrskih plastenk," piše strokovnjakinja.

Sprazniš eno plastenko, porabiš Ăšetrt litra nafte
Kajfež Bogatajeva dodaja še: "Èe bi dva milijona Slovencev vsak dan v letu popilo le eno tako steklenico, pomeni to, da smo samo za plastenke porabili približno 415.000 sodĂškov nafte. Tej koliĂšini nafte pa moramo prišteti še fosilna goriva, ki smo jih porabili, ko smo vodo polnili, prevažali, hladili najprej v trgovini, nato pa še v domaĂšem hladilniku."

Èe bi želeli ponazoriti vso porabljeno energijo za izdelavo tipiĂšne enolitrske plastenke, zamaška in preostalega pakiranja z nafto, si predstavljajte, da vsakiĂš, ko izpraznite ltrsko plastenko, v njej porabite tudi Ăšetrt litra nafte.

IVZ: Najbolj priporoĂšljiva je voda iz pipe
Za konec pa le še to: tudi na Inštitutu za varovanje zdravja za pitje najbolj priporoĂšajo vodo iz vodovoda: "V Sloveniji je oskrba s pitno vodo za veĂšino prebivalstva ustrezno urejena, zato priporoĂšamo uživanje vodovodne pitne vode. Mineralna voda je za mladostnike prav tako ustrezna. Od pijaĂš, ki vsebujejo sadni in zelenjavni delež, se priporoĂšajo predvsem sadni in zelenjavni sokovi, predvsem tisti brez dodanega sladkorja. Za žejo se priporoĂšajo tudi nesladkani zelišĂšni in sadni Ăšaji."
Komentarji (1)
ݓtazmania, 31. Avgust 2009, 13:36
èuj ti njo! neka kontinentalka, ki hoèe bit pametna!
--
If you're good at something, never do it for free.
na vrh