nasal › Neprijetna resnica o vodi iz plastenke

Ponedeljek, 31. Avgust 2009 | Komentirano: 1 krat.
Vse vrste vode morajo ustrezati pravilniku o vodi
31. avgust 2009 ob 10:04
Ljubljana - MMC RTV SLO

√ąeprav v Sloveniji voda iz pipe velja za visokokakovostno, pa vse ve√® ljudi kupuje ustekleni√®eno vodo, ne da bi se zavedali, kako s tem onesnaŇĺujejo okolje.

Ustanova Umanotera (Slovenska fundacija za trajnostni razvoj) je julija skupaj z druŇĺbo Tam-Tam za√®ela posebno kampanjo ozaveŇ°√®anja o negativnih vplivih pitja ustekleni√®ene vode na okolje. Na plakatih, ki jih je mogo√®e videti po vsej Sloveniji, z besedami dr. Lu√®ke KajfeŇĺ Bogataj tako med drugim opozarjajo, koliko pitne vode porabimo, √®e spijemo eno steklenico ustekleni√®ene.

Kot pojasnjuje KajfeŇĺ Bogatajeva, za en liter ustekleni√®ene vode proizvajalci med delovnim procesom porabijo pribliŇĺno tri litre vode, "ki bolj ali manj onesnaŇĺena kon√®a kot odpadna voda".

Kot je razvidno s plakata Umanotere, kubi√®ni meter pitne vode iz vodovoda v Sloveniji stane povpre√®no 1,24 evra. Kozarec vode (2 dl) nas tako stane 0,00025 evra oz. 0,025 centa. Za kubi√®ni meter ustekleni√®ene vode pa moramo odŇ°teti v povpre√®ju kar 280 evrov, oz. √®e to prera√®unamo na dva decilitra, 0,056 evra (5,6 centov). Ustekleni√®ena voda je tako v Sloveniji kar 225-krat draŇĺja od tiste iz pipe, v svetu pa je razlika Ň°e ve√®ja - kot navaja KajfeŇĺ Bogatajeva, je ustekleni√®ena voda v povpre√®ju kar od 240- do 10.000-krat draŇĺja od pitne vode iz vodovoda.

Kakovost obeh vrst vode mora biti enaka
KajfeŇĺ Bogatajeva Ň°e piŇ°e, da smo "Slovenci za trendovsko vodo pripravljeni pla√®ati tudi do tiso√®krat ve√®, √®eprav zanjo velja enak pravilnik o kakovosti vode kot za vodo iz pipe". "Pravilnik je dober in usklajen z evropskimi smernicami, drasti√®no pa je zaostril koncentracijo nekaterih Ň°kodljivih snovi, npr. pesticidov," Ň°e razlaga redna profesorica in predstojnica katedre za agrometeorologijo na biotehniŇ°ki fakulteti v Ljubljani. Po besedah klimatologinje je voda, ki prite√®e skozi pipo, sveŇĺa in bogata s kisikom, "pri vodi iz plastenke pa lahko gre za postano vodo".

Neverjetna odkritja neverjetno èistih izvirov
"Nekateri proizvajalci pija√® imajo res sre√®o, saj so na svojih dvoriŇ°√®ih sredi mest "odkrili" najbolj kakovostne vodne vire in postavili donosne polnilnice. Le peŇ°√®ica med njimi prodaja pravo izvirsko vodo z boljŇ°o kakovostjo pri izviru," piŇ°e KajfeŇĺ Bogatajeva, ob tem pa opozarja Ň°e na en vidik onesnaŇĺevanja z vodo iz plastenk: "Neprijetna resnica je, da s pitjem vode iz plastenk po nepotrebnem ustvarjamo odpadke in obremenjujemo naŇ°e okolje."

҆e najbolj pa okolje onesnaŇĺujejo steklenice iz polietilentereftalata (PET-embalaŇĺa), v katero je "zapakirana" voda. Za izdelavo tipi√®ne enolitrske plastenke, zamaŇ°ka in preostalega pakiranja porabimo pribliŇĺno 3,4 megadŇĺulov energije. "Sod√®ek nafte hrani v sebi okoli 6.000 megadŇĺulov energije, kar pomeni, da iz enega sod√®ka nafte naredijo okrog 1.760 enolitrskih plastenk," piŇ°e strokovnjakinja.

SprazniŇ° eno plastenko, porabiŇ° √®etrt litra nafte
KajfeŇĺ Bogatajeva dodaja Ň°e: "√ąe bi dva milijona Slovencev vsak dan v letu popilo le eno tako steklenico, pomeni to, da smo samo za plastenke porabili pribliŇĺno 415.000 sod√®kov nafte. Tej koli√®ini nafte pa moramo priŇ°teti Ň°e fosilna goriva, ki smo jih porabili, ko smo vodo polnili, prevaŇĺali, hladili najprej v trgovini, nato pa Ň°e v doma√®em hladilniku."

√ąe bi Ňĺeleli ponazoriti vso porabljeno energijo za izdelavo tipi√®ne enolitrske plastenke, zamaŇ°ka in preostalega pakiranja z nafto, si predstavljajte, da vsaki√®, ko izpraznite ltrsko plastenko, v njej porabite tudi √®etrt litra nafte.

IVZ: Najbolj priporoèljiva je voda iz pipe
Za konec pa le Ň°e to: tudi na InŇ°titutu za varovanje zdravja za pitje najbolj priporo√®ajo vodo iz vodovoda: "V Sloveniji je oskrba s pitno vodo za ve√®ino prebivalstva ustrezno urejena, zato priporo√®amo uŇĺivanje vodovodne pitne vode. Mineralna voda je za mladostnike prav tako ustrezna. Od pija√®, ki vsebujejo sadni in zelenjavni deleŇĺ, se priporo√®ajo predvsem sadni in zelenjavni sokovi, predvsem tisti brez dodanega sladkorja. Za Ňĺejo se priporo√®ajo tudi nesladkani zeliŇ°√®ni in sadni √®aji."
Komentarji (1)
ݓtazmania, 31. Avgust 2009, 13:36
èuj ti njo! neka kontinentalka, ki hoèe bit pametna!
--
If you're good at something, never do it for free.
na vrh