› Dala sem Afrieanu

nazaj na spisek novic
Torek, 01/07/2008 | Obala | Posreduj | Natisni

Med sprehodom po stari Ljubljani sem zagledala ernega lepotca. Pogledi so privedli do pijaee, ki se je koneala v njegovem najetem stanovanju.

Mojega ernega lepotca sem spoznala med pohajkovanjem po starem delu Ljubljane. Sedela sem v lokalu nasproti njega in ga pohuj?ljivo gledala ves eas. Celo uro sem sanjarila o njegovem velikem ernem tieu ter kaj vse bi se dalo z njim poeeti. Oeitno je to opazil tudi sam, saj me je po vseh teh pogledih celo povabil na pijaeo. Takoj sva se ujela v polomljeni angle?eini in se zabavala, kot bi se poznala ?e celo veenost.

Nato sva ?la skupaj na sprehod ob Ljubljanici, ki pa se je koneal v njegovem najetem stanovanju, kamor me je povabil pod pretvezo, da ima pae klimo in nama bo tam ?e najlep?e. Brez obotavljanja sem krenila za njim in se mu ves eas nastavljala kot prava potrebnica. Takoj ko so se zaprla vrata, je bil ?e na meni. Eeprav je klima poskrbela za hladno ozraeje, sva se hitro znebila vseh oblaeil in se preganjala po sobi kot majhna otroka. Pogled mi je ves eas uhajal na njegove spodnjice, kjer se je vee kot oeitno skrival pravi piton. Obna?ala sem se kot divja najstnica in ga ves eas grabila zanj, ko pa mu je bilo tega dovolj, je enostavno slekel spodnjice in se smejal mojemu preseneeenemu izrazu.

Takoj mi je hitel razlagati, da zgodbice o dolgih ernih tieih niso le mit. Tudi sama sem se lahko preprieala, da govori resnico in mu padla pred kolena. ?e vedno nisem mogla verjeti, da imam v roki tako velikega korenjaka, ki pa za nameeek ni bil ?e niti v trdnem stanju.

Pogledala sem navzgor, kjer me je prieakal ble?eee nasmeh popolnih belih zob. Medtem je roka kar sama od sebe polzela po dolginu, ki je koneno zaeel dobivati stojeeo obliko. Ko sem pogledala k njemu, se mi je zdelo, da moja roka ni vee pod mojim nadzorom, saj me je s ernim orjakom bo?ala po licih in ustnicah. Te so se same od sebe poeasi razprle in sesale velikana medse. Prav dosti ga v usta ni ?lo, toda obeutek to poeeti s tak?nim primerkom ...

Bilo mu je v?ee, kar sem poeela, ni pa se mi zdel ravno prevee potrpe?ljiv. Razlo?il mi je, da z belo ?ensko ?e ni bil nikoli in da komaj eaka, da vidi, kako izgleda svetla ee?pljica. Legla sem na hrbet, segla po tangicah in jih potegnila s sebe. Nato sem razmaknila noge, ves eas pa sem opazovala njegove oei. Te so se kar zasvetile, ko je uzrl mojo gladko lepotieko, ki je bila prav vsak dan spodobno urejena. Navdu?en je bil nad mojo tanko ertico, ki se je vila od vla?ne ?pranjice navzgor.
Brez besed je legel med moja stegna in zdelo se mi je, kot da ne more verjeti temu, kar vidi pred seboj. Ni pa imel samo dolgega tiea, pae pa tudi izjemno dolg jezik, ki je zaeel neumorno opletati po moji vse bolj vla?ni ee?pljici. Zares je bil navdu?en nad mojo ?pranjico, ki je ?e nestrpno eakala na tiea svojega ?ivljenja. To sem mu tudi omenila, nakar je zlezel name in se ob moji glavi naslonil na svoje mi?ieaste roke. Enostavno morala sem pogledati navzdol, da bi videla, kako prejemam tiea svojega ?ivljenja. Izpolnjevale so se mi dolgoletne sanje in zares sem bila presreena, da sem ga spoznala. Centimeter za centimetrom je vstopal vame in ko se je zdelo, da ni vee prostora, je bil ?ele na polovici. Grabila sem za njegovo erno rit in si ga pritiskala k sebi, kot bi hotela, da bi ?el skozme.

Bil je vesel moje pohotnosti, ki je sevala iz vsakega deleka mojega telesa, jaz pa sem si samo ?elela, da bi mu lahko hodila nasproti. Popolnoma zadovoljna sem bila ?ele, ko je sedel na robu postelje, jaz pa sem mu sedla v naroeje. Koneno sem se lahko nasadila, kolikor me je bila volja in njegovi globoki vzdihljaji so mi pravili, da tako ?e ni u?ival. Bila sem prava divja maeka, ki je ne more nihee vee ustaviti. Bilo mi je vseeno, ee mu ?e tisti hip prihaja in bom imela malega, lu?kanega mulata eez devet mesecev. Tako moeno sem si ?elela koneati na tistem orjaku, da me niti trije ne bi premaknili z njega. No, k sreei ni bil hitre narave in sem se lahko ?e kar nekaj easa igrala z orodjem pod seboj.

Kljub vsemu sem se utrudila in legla poleg njega, da bi se za pet minut malce oddahnila. Pri?gala sem si cigareto, on pa je svojo dolgo kubanko vihtel v svoji levici. Zaeela sem u?ivati v pogledu nanj, kako si ga obdeluje kar sam in se naslonila na blazino, da bi ga la?je opazovala. Vmes sem tudi jaz zaeela drgniti po svoji ee?plji in zgodilo se je nekaj, eesar prav zares nisem prieakovala.

Oba sva postajala vse glasnej?a in zdelo se mi je, da me utegne orgazem presenetiti kar takole na prazno. ?e prej pa me je prehitel erni lepotec, ki je salvo svoje vrele beline izpustil na moje stegno, nato pa ?e enkrat celo do samega popka. Takrat sem tudi sama zacvilila in se predala silnemu ugodju, ki je tisti trenutek preplavilo moje telo

Komentarji

Za vpis komentarja moraš biti prijavljen!

na vrh