loopi › Vodo prekuhavajte

nazaj na spisek novic
Ponedeljek, 30/06/2008 | Obala | Posreduj | Natisni

Kot smo ?e poroeali, je moralo zaradi oporeene vode v Piranu in Portoro?u veliko ljudi poiskati zdravni?ko pomoe. Vzrok za zastrupitev vode naj bi bila preusmeritev vode na nov vodovod.


V eetrtek so iz lucijskega zdravstvenega doma sporoeili, da se je po njihovo pomoe zaradi erevesnih te?av obrnilo vee prebivalcev Pirana in Bernardina. Zaradi suma, da je vzrok te?av oporeena voda, je Ri?anski vodovod Koper (RVK) isti dan in nato ?e v petek odvzel vee vzorcev vode z obmoeja Pirana, Portoro?a in Valete, izsledki pa bodo predvidoma znani ?ele jutri.

Novi vodovod
"Vzroka ne poznamo, predvidevamo pa, da gre za posledico prekinitve oskrbe z vodo v noei na torek, ko smo odjemalce prevezovali na novozgrajen vodovod na Bernardinu," so sporoeili z RVK."Glavnina oku?b se je pojavila v Piranu, nekoliko manj v Portoro?u, nekaj primerov je bilo tudi v Luciji. Ljudje se odzivajo razlieno: nekaterim je samo slabo, nekateri pa bruhajo in imajo drisko. Obeani Pirana, Portoro?a in Lucije se lahko normalno prhajo, ne smejo pa si z vodo iz pipe umivati zob in prati solate. Pred zau?itjem je treba vodo prekuhavati," je dejal ?ime Kopilovie, epidemiolog s koprskega zavoda za zdravstveno varstvo. "Bolniki so imeli dokaj intenzivno drisko, nekateri tudi vroeino. Na urgenci smo v sredo popoldne in ponoei obravnavali okoli 50 primerov, v eetrtek dopoldne pa okrog 20. Polo?aj se na sreeo umirja," je dejala Olga ?inkovec Somrak, zdravnica iz lucijskega zdravstvenega doma.

Komentarji

Za vpis komentarja moraš biti prijavljen!

na vrh