Dora › NajpogostejŇ°i vzroki za zakonske teŇĺave

nazaj na spisek novic
Petek, 28/05/2010 | Zanimivosti | Posreduj | Natisni
Zakon je tako reko√® sveta zveza, a v√®asih se zdi, da je bolj podoben psihiatri√®ni ustanovi. Delitev stroŇ°kov, na√®rtovanje otroka, pospravljanje ... Zveni znano?!

Velikokrat je tako, da koruznika leta in leta Ňĺivita sre√®no in ko pade odlo√®itev, da bosta svojo zvezo tudi uradno zape√®atila, v njunem odnosu pride do tektonskih sprememb. Naenkrat postanejo del odnosa takŇ°na in druga√®na na√®rtovanja, analize, pregovarjanja in usklajevanja. Vse to oba zakonca spravlja v obup, in √®e vas kaj tolaŇĺi, niste edini s tovrstnimi teŇĺavami. S podobnimi viharji se spopadajo skoraj vsi zakonci. A kako veste, da ste zaŇ°li v krizo? √ąe se soo√®ate z enim od desetih najpogostejŇ°ih znakov, je √®as, da se spomnite vajinih romanti√®nih za√®etkov in reŇ°ite zakon.

Vedno manj seksa
Ko intervali seksa postanejo vedno daljŇ°i, je to znak, da ste preŇ°li v drugo, bolj 'doma√®o' fazo odnosa. Manj seksa je tudi najpogostejŇ°i vzrok zakonskih teŇĺav. Poro√®eni s√®asoma prenehajo s spolnim ob√®evanjem zaradi razli√®nih vzrokov, kot so iz√®rpanost, odpor, stres, otroci. Ironi√®no je, da je prav seks odli√®no zdravilo proti stresu, zato bi moral biti na prvem mestu aktivnosti, ki jih zakonca po√®neta. √ąe je vzrok za pomanjkanje seksa Ňĺena, jo poskuŇ°ajte √®im bolj razbremeniti stresa; ob√®asno pospravite, pomijte posodo, otroke odpeljite starim starŇ°em. Povejte ji, da je privla√®na in ji kupite kakŇ°no darilce. Mir v hiŇ°i in ve√®ja pozornost jo bosta gotovo omeh√®ala.

Delitev hiŇ°nih opravil
Minili so √®asi, ko so bila hiŇ°na opravila deljena na moŇ°ka in Ňĺenska. V modernem zakonu se skoraj pri√®akuje enakovredna delitev in nih√®e od zakoncev pospravljanja, pranja, likanja in kuhanja ne jemlje kot zgolj njeno ali njegovo opravilo. V zdravem zakonu je normalno, da se partnerja dogovorita in enakovredno porazdelita delo. Tako se nobeden ne bo po√®util 'suŇĺnja' v svojem domu, delo pa bo opravljeno veliko hitreje. Vama pa bo ostalo ve√® √®asa za tisto, kar v vsakem zakonu najbolj primanjkuje ‚Äď za seks.

Zapustila se je
Se zgodi. Nekatere Ňĺenske se kmalu po sklenitvi zakonske zveze zapustijo, kar pomeni, da pridobijo kakŇ°en kilogram, ne hodijo tako pogosto na depilacijo in pedikuro in frizerja obiŇ°√®ejo le ob menjavi letnih √®asov. Morda se jim zdi, da zdaj, ko so 'ujele' moŇ°kega svojega Ňĺivljenja, njihov videz ni ve√® tako pomemben in se zanj veliko manj trudijo. Lahko pa gre za bolj resno teŇĺavo in po rojstvu otroka nikakor ne morejo pridobiti ve√® svoje vitkosti ter so zaradi tega Ň°e bolj nesre√®ne in zanemarjene. Razlogov je lahko neŇ°teto, vendar √®e moŇ°kega njen zanemarjen videz moti oziroma mu ni vseeno, je najbolje, da sam prevzame pobudo. Prepri√®ajte jo, da vama bo skupna vadba dobro dela, pa naj gre za obisk fitnesa, kolesarjenje, sprehode ali tek v naravi. V nobenem primeru pa ji ne prigovarjajte na njen izgled in teŇĺo. S tem boste poloŇĺaj le Ň°e poslabŇ°ali.

Otrok da ali ne?
Mnogo Ňĺensk, pa tudi nekateri moŇ°ki, so mnenja, da je nujna posledica zakona imeti otroke. Imeti ali ne imeti otroka je morda ena najve√®jih odlo√®itev, ki jih moramo sprejeti v Ňĺivljenju, zato je dolo√®eno oklevanje in √®as za razmislek katerega od partnerjev povsem razumljiv. Vendar se v resnici velikokrat zgodi, da si moŇ°ki vzamejo preve√® √®asa in predolgo odlaŇ°ajo z odlo√®itvijo, ki jo prestavljajo v enkrat prihodnost. To lahko pripelje do stresa v zakonu, saj so v tem primeru bolj obremenjene Ňĺenske, katerih rodnost je odvisna od let, in razumljivo je, da neodlo√®nost poraja dvome o samem zakonu in o partnerju. √ąe ste v dvomih, kdaj imeti otroka, in √®e ste se pravkar odlo√®ili, da Ň°ele √®ez Ň°tiri, pet let, poskusite pogledati z druge strani: koliko boste stari, ko bo Ň°el vaŇ° otrok v srednjo Ň°olo in potem naprej na fakulteto? Vsekakor ne odlaŇ°ajte predolgo.

Razhajanja pri vzgoji
Ko prebrodita krizo, imeti ali ne imeti otroka in je zdaj ta Ňĺe na poti, se zavedajte, da imate pred seboj vsaj 18 let turbulentnega zakona. DoŇĺiveli boste radosti in gorje, otroci so namre√® izjemno nepredvidljivi in lahko se iz angela hitro spremenijo v hudi√®ka. Zato se Ň°e pred otrokovim rojstvom s partnerjem pogovorita o vajini vzgojni strategiji: bosta stroga, popustljiva, zabavna, bosta odgovornost in vzgojo potomca prelagala drug na drugega? Tudi vzgojni prijemi lahko privedejo do teŇĺav v zakonu, predvsem ko gre za vrsto kaznovanja, ki ga bosta morala zakonca slej ko prej uvesti. Potrebno bo veliko strpnosti, predvsem pa se vajin prepir ne sme prenesi na novega druŇĺinskega √®lana.

NezmoŇĺnost imeti otroka
Morda drugi najbolj stresen faktor v zakonskem Ňĺivljenju je spoznanje, da ne moreta imeti otrok. Neplodnost lahko povsem spremeni vse na√®rte, ki sta jih imela za prihodnost. TeŇĺko je sprejeti dejstvo, da nih√®e od zakoncev ni kriv za to. In v nasprotju s spolnim Ňĺivljenjem ali reŇĺimom hiŇ°nih opravil tega dejstva ni mogo√®e popraviti. Vsekakor se morata zakonca temeljito pogovoriti in ne iskati krivde drug pri drugem, saj to lahko v trenutku poslabŇ°a vajin odnos. Nemalokrat se zgodi, da zaradi tega zakonca zapadeta v depresijo, zaradi √®esar zakon razpade.

Spoznajte nove sorodnike
Z zakonom pridobite tudi nove sorodnike, s katerimi se boste v prihodnje, hoteli ali ne, Ň°e tesneje druŇĺili. √ąe se z njimi dobro ujamete in imate zdrav odnos, se tudi po poroki ne bo kaj dosti spremenilo. TeŇĺave lahko prinese zvedava taŇ°√®a, ki kar naprej hodi na obisk, ali drugi √®lani vaŇ°e druŇĺine, ki vam povzro√®ajo sive lase. Morda se vam vaŇ°a druŇĺina zdi povsem normalna, vaŇ°i partnerici pa popolnoma nora. Ste se pa√® privadili na svoje sorodnike. Bodite strpni, ne opravljajte novih sorodnikov in ne nasedajte na provokacije. Ni redkost, da se zaradi novih sorodnikov vname prepir prav v vaŇ°i hiŇ°i.

Stanovanjski problem
Ena od ve√®jih teŇĺav, s katero se soo√®ajo koruzniki in mladoporo√®enci, je nakup stanovanja ali hiŇ°e. Kdo bo prevzel najve√®je breme, je odvisno od razli√®nih faktorjev, predvsem pa finan√®nih zmoŇĺnosti. Morda so njeni bolj premoŇĺni in vama bodo stanovanje kar podarili, to pa lahko pri moŇ°kem sproŇĺi ob√®utek manjvrednosti. Po drugi strani pa bosta morala z manjŇ°o vre√®o denarja veliko bolj racionalno upravljati. Velikokrat pride do prepirov ravno zaradi kreditov in kdo bo nosil najve√®je breme. Ne nazadnje je 20-letni kredit velika odgovornost za vsakega posameznika, tudi potem √®e gre zakon po gobe.

Finanèni stresorji
Za finan√®ni stres pravzaprav ne potrebujete nepremi√®nine ali drugega imetja. Vzrok za finan√®ni stres je lahko kar koli, od tega, da vedno le eden od zakoncev pla√®uje kosila in ve√®erje, do tega, da vam Ňĺena pomaga pri odpla√®ilu kredita. Denar je lahko velikokrat vzrok za prepire v zakonu, zato je nujno, da se zakonca o tem pogovorita, Ň°e preden vstopita v zakon. Ji boste dali kartico in omogo√®ili dostop do svojega ra√®una, bosta imela nov, skupni ra√®un, h kateremu bosta prispevala enakovredno vsoto, si bosta delila tudi stroŇ°ke kredita? Vsa finan√®na vpraŇ°anja naj bodo zaprta, Ň°e preden pride do prvih nesoglasij.

Meni je dolgèas
Misel, da boste z nekom preŇĺiveli ve√®ino svojega Ňĺivljenja, je za nekatere naravnost grozljiva. Skoraj vsak, ki je zaplul v zakonski stan, se je kdaj vpraŇ°al, ali mi bo partnerica ali partner tudi √®ez deset let vŇ°e√®, me bo zabaval/a ali dolgo√®asil/a ...
Verjetno je Ň°e najbolj prisoten strah, da se boste naveli√®ali partnerja. Prav tako je realno pri√®akovati, da bo vaŇ° zakon vsake toliko √®asa zabredel v en sam dolg√®as, ki vas bo morda spravil v slabo voljo in posledi√®no teŇĺenje drug drugemu. Vendar pa dolg√®asa ni tako teŇĺko premagati. SveŇĺino zakona ohranite tako, da uvedeta nove hobije, se odpravita na dopust v druge kraje kot obi√®ajno, obiŇ°√®eta prijatelje, ki sta jih zanemarila, predvsem pa popestrita spolno Ňĺivljenje. Ne sliŇ°i se tako slabo, mar ne?!

Vir: www.moskisvet.com

Komentarji

Za vpis komentarja moraö biti prijavljen!

na vrh