nasal › Å tudentski boni odhajajo v zgodovino

nazaj na spisek novic
Sreda, 19/05/2010 | Slovenija | Posreduj | Natisni
Å tudentska organizacija Univerze na Primorskem (Å OUP), kot prva od treh Å¡tudentskih organizacij v Sloveniji, v tem tednu prehaja na nov sistem subvencionirane Å¡tudentske prehrane, t.i. elektronizacijo.

Najpomembnejša novost, ki jo prinaša elektronizacija študentske prehrane, je ukinitev bonov v papirnati obliki.

Namesto papirnatih bonov bo študent po novem uporabljal mobilni telefon ali brezkontaktno èip kartico in bo razliko do polne vrednosti obroka plaèal neposredno gostincu. Vsak študent bo lahko koristil 2 bona, oziroma 2 subvenciji na dan v razmiku 4-ih ur.

Z elektronizacijo se odpravljajo vrste ob nakupu bonov, odpravljajo se geografske omejitve korišèenja subvencij in poveèa se preglednost nad porabo subvencij. Študentje, ki so v tem mesecu že kupili bone v papirnati obliki, bodo lahko vse kupljene bone še izkoristili do izteka njihove veljavnosti.

V ta namen je ŠOS objavila javni razpis za prenovo sistema subvencionirane študentske prehrane, na podlagi katerega je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve izbrala ponudnika, to je podjetje Margento d.o.o. iz Ljubljane.

Nov sistem predvideva odpravo bonov v papirnati obliki ter uvedbo sistema identifikacije in korišèenja študentskih bonov s pomoèjo mobilnega telefona. V primeru, da študent nima ali ne želi uporabljati mobilnega telefona, lahko kupi brezkontaktno èip kartico, ki stane 15 EUR.

Pomembno je, da študent pred prihodom na toèko subvencionirane študentske prehrane (prodajalna bonov) opravi predvpis svojih osebnih podatkov prek spleta (www.studentska-prehrana.si). Na ta naèin se bo izognil vrstam ter olajšal celoten postopek vpisa v nov sistem subvencionirane študentske prehrane. Ob vpisu mora študent s sabo prinesti osebni dokument in dokazilo o statusu za tekoèe študijsko leto (študentska izkaznica, potrdilo o vpisu ali indeks). Tudi po vpeljavi novega sistema bodo študentje lahko izkoristil vse že kupljene bone v papirnati obliki, ki jih imajo, seveda v skladu z njihovo veljavnostjo.

Za dodatne informacije je študentom na voljo spletni portal www.studentska-prehrana.si, vse pomembne informacije pa so predstavljene tudi v zloženki, ki so jo v ŠOS pripravili za ta namen.

Komentarji

Za vpis komentarja moraš biti prijavljen!

na vrh