nasal › NiŇĺje cene javnega prevoza v Piranu

nazaj na spisek novic
Torek, 03/02/2009 | Obala | Posreduj | Natisni
27. januarja 2009 je Ob√®ina Piran sklenila koncesijsko pogodbo za opravljanje dejavnosti javnega prometa v ob√®ini Piran z druŇĺbo VEOLIA TRANSPORT, ki je bila izbrana za koncesionarja na podlagi javnega razpisa objavljenega 1. avgusta 2008.

Ob√®ina Piran Ňĺeli z novo koncesijsko pogodbo, ki omogo√®a ve√®jo dostopnost javnih storitev, spodbuditi uporabo javne oblike prevoza, ki bo ob√®anom olajŇ°ala mobilnost, pospeŇ°ila pretok vseh potnikov, zmanjŇ°ala emisije hrupa in plinov iz prometa ter pove√®ala moŇĺnost izbire razli√®nih oblik prevoza.

Ve√®je Ň°tevilo avtobusov bo vozilo v krajŇ°ih √®asovnih intervalih. Nov vozni red bo za√®el veljati s 1. junijem 2009.

Bistvena sprememba, ki jo nova pogodba prinaŇ°a ob√®anom, je zmanjŇ°anje stroŇ°ka nakupa vozovnic za vsaj 80%. √ąe je doslej ob√®an za mesec dni za javni prevoz odŇ°tel najmanj 36 evrov, bo odslej za vsaj enako Ň°tevilo voŇĺenj odŇ°tel le 4,20 evrov. Po novi koncesijski pogodbi so namre√® uvedene poceni mese√®ne vozovnice v mestnem in primestnem prometu, ki jih bodo lahko kupili:

ob√®ani s stalnim in/ali za√®asnim prebivaliŇ°√®em v ob√®ini Piran;
u√®enci osnovnih Ň°ol, dijaki in Ň°tudentje, ki se Ň°olajo v eni od Ň°ol, ki imajo svoje prostore na obmo√®ju ob√®ine Piran in ki se na za√®etku Ň°olskega leta oziroma pri prvem nakupu mese√®ne vozovnice izkaŇĺejo s potrdilom o Ň°olanju.


MESTNI PROMET:

* Pla√®ilo z gotovino pri vozniku - 1 voŇĺnja = 1 Eur
* Predprodaja - 1 voŇĺnja = 0,40 Eur
* Meseèna vozovnica = 4,20 Eur


PRIMESTNI PROMET:

* Pla√®ilo z gotovino pri vozniku - 1 voŇĺnja, enotna cena = 0,80 Eur
* Meseèna vozovnica = 4,20 Eur


Nove cene bodo veljale od 1. marca 2009 dalje.

Nova koncesijska pogodba prinaŇ°a tudi turisti√®ne vozovnice - namenjene turistom oziroma ob√®asnim uporabnikom javnega prevoza v ob√®ini Piran, ki bodo lahko za 20 voŇĺenj v predprodaji odŇ°teli le 6 evrov, kar pomeni, da jih bo ena voŇĺnja v tem primeru stala 10 centov manj kot enkratna voŇĺnja v predprodaji.

Mese√®ne vozovnice bodo po novem izdane na ti. pametnih karticah, ki bodo nadomestile dosedanje papirnate. Omogo√®ale bodo hitrejŇ°i pretok in beleŇĺenje Ň°tevila potnikov. Uporabniki bodo pametne kartice lahko polnili na vseh spodaj naŇ°tetih prodajnih mestih: AP Lucija, v trafikah in v treh novih kartomatih, ki bodo postavljeni v Luciji, PortoroŇĺu ter v Piranu.

Koncesijska pogodba obvezuje koncesionarja tudi k nakupu 7 novih avtobusov. 5 mestnih in 2 primestna avtobusa naj bi se za√®ela uporabljati septembra. Na postajaliŇ°√®ih na Forna√®ah, v PortoroŇĺu in Luciji pa bomo namestili digitalne prikazovalnike √®asa prihoda naslednjega avtobusa.

Vir: obala.net

Komentarji

iwy, 03. Februar 2009, 16:38
Juppi :)
--
kurc

Za vpis komentarja moraö biti prijavljen!

na vrh