Prva skupina!

Informacije

Ustvaril: nasal
Datum: 18. Marec 2010
Email: info@zurka.us
Ulica: Obala 47
Mesto: Portorož
Tip: Odprta skupina

Opis

Testiram skupine na Žurki in to je prva skupina ever!

Novica

Dne 17. meseca marca se je RK odloèil da bo za Žurko skompajlal skupine.

Ker je bil v Trstu brez interneta, mu je to malo popestrilo dan.

Ampak èisto malo!

Komentarji

nasal pravi: 20. Marec 2010, 12:33
Zakon!
Èe želiš komentirati moraš biti èlan skupine!

Èlani (7)

na vrh